Konferenser > NU2018, 9-11 oktober 2018

NU2018

NU2018 genomförs i Västerås den 9-11 oktober 2018 under temat Det akademiska lärarskapet.

NU - Nätverk och Utveckling - är en nationell konferens som anordnas vartannat år och vänder sig till alla som är engagerade i svensk högre utbildning.

Huvudsyftet med konferensen är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att erbjuda en mötesplats för spridning, dialog och debatt. NU2018 är den sjätte NU-konferensen i ordningen.

NU2018 genomförs gemensamt av SUHF, Linköpings universitet, Mälardalens högskola och Örebro universitet.

För mer information gå till NU2018

Tidigare NU-konferenser