Konferenser > Ökad rörlighet mellan yrkeshögskolan och högskolan, den 15 maj 2019

Ökad rörlighet mellan yrkeshögskolan och högskolan

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) inbjuder till ett seminarium där förslagen i den utredning som de båda organisationerna gjort tillsammans presenteras och diskuteras.

Utredningen har haft som syfte att kartlägga hinder och möjligheter när det gäller att öka rörligheten mellan utbildningsformerna och ge förslag på hur en ökad rörlighet kan åstadkommas.

SUHF-MYH.png

Tid

15 maj 2019 kl 10-11.30

Plats

Företagsekonomiska Institutet, Kammakargatan 10, Stockholm

Program

Kl 9.15  Kaffe och smörgås serveras i Företagsekonomiska Institutets restaurang, 1 tr ned med ingång från gatan.

Kl 10.00 SUHF:s generalsekreterare Marita Hilliges och MYH:s generaldirektör Thomas Persson inleder, lokal: Advokaten, 2 tr, dörrkod 1645.

Kl 10.15 Utredarna presenterar förslagen.

Kl 11.00 Saco och Svenskt Näringsliv kommenterar utredningen.

Kl 11.30 Avslutning

Anmälan

Antalet deltagare är begränsat, så först till kvarn gäller. Om du vill delta på plats, så anmäler du ditt deltagande till margareta.landh@myh.se senast den 10 maj 2019.

Streaming

Seminariet kommer att streamas live. Det går bra att delta virtuellt på distans via dator, platta eller mobil. Du får länk och vidare instruktioner i god tid före mötet. 

Om du vill delta på distans, så anmäler du detta via denna länk: http://bit.ly/2UwU1TH

Anmäl eventuellt deltagande på distans senast den 13 maj 2019.

Utredningen

Du hittar utredningen här: https://www.myh.se/Documents/Publikationer/Rapporter/2019/YH_SUHF.pdf

Välkommen!