Konferenser > Seminarie 5, den 23 november 2017

Seminarie 5, den 23 november 2017

SUHF önskar er varmt välkomna att delta i en seminarieserie som syftar till att ge stöd att färdigställa lärosätets ansökan till EU för förberedelse av implementering av EUs stadga för forskare.

Datum: 23 november, 2017
Tid: se separat program till höger
Plats: Vinnova, Nordic House, Rue du Luxembourg 3, Bryssel
Ev. material för förberedelse: mejlas ut till deltagarna
Anmälan: via e-post till SUHF:s projektledare Charlotta Fransén
Övrigt: Seminarierna är kostnadsfria, programmet förutsätter dock ett aktivt deltagande och officiellt beslut.

Välkommen!

Vid frågor kontakta SUHF:s projektledare Charlotta Fransén eller läs mer om arbetsgruppens arbete.