Konferenser > Seminarie 1, den 20 april 2017

Seminarie 1, den 20 april 2017

SUHF önskar er varmt välkomna att delta i en seminarieserie som syftar till att ge stöd att färdigställa lärosätets ansökan till EU för förberedelse av implementering av EUs stadga för forskare.

Datum: 20 april, 2017
Tid: 10.00 - 15.00
Plats:  Stora konferensrummet, SUHF:s kansli, Tryckerigatan 8, Stockholm
Program: översikt för seminarieserien finns i högerkolumnen
Övrigt: Seminarierna är kostnadsfria, programmet förutsätter dock ett aktivt deltagande och officiellt beslut.

Vid frågor kontakta SUHF:s projektledare Charlotta Fransén eller läs mer om arbetsgruppens arbete.