Konferenser > Seminarie 2, den 31 maj 2017

Seminarie 2, den 31 maj 2017

SUHF önskar er varmt välkomna att delta i en seminarieserie som syftar till att ge stöd att färdigställa lärosätets ansökan till EU för förberedelse av implementering av EUs stadga för forskare.

Datum: 31 maj, 2017
Tid: 13.00 - 17.00
Plats: Stora konferensrummet, SUHF:s kansli, Tryckerigatan 8, Stockholm
Material för förberedelse: mejlas ut till deltagarna
Anmälan: Senast den 29 maj, 2017 via e-post till SUHF:s projektledare Charlotta Fransén
Övrigt: Seminarierna är kostnadsfria, programmet förutsätter dock ett aktivt deltagande och officiellt beslut.

Välkommen!

Vid frågor kontakta SUHF:s projektledare Charlotta Fransén eller läs mer om arbetsgruppens arbete.