Konferenser > Seminarie 6, den 11 december 2017

Seminarie 6, den 11 december 2017

SUHF önskar er varmt välkomna att delta i en seminarieserie som syftar till att ge stöd att färdigställa lärosätets ansökan till EU för förberedelse av implementering av EUs stadga för forskare.

Datum: 11 december, 2017
Tid: 10.00 - 15.00 inkl. lunch
Plats: Stora konferensrummet, SUHF:s kansli, Tryckerigatan 8, Stockholm
Material för förberedelse: mejlas ut till deltagarna
Anmälan: Senast den 7 december, 2017 via e-post till Charlotta Fransén
Övrigt: Seminarierna är kostnadsfria, programmet förutsätter dock ett aktivt deltagande och officiellt beslut.

Välkommen!

Vid frågor kontakta SUHF:s projektledare Charlotta Fransén eller läs mer om arbetsgruppens arbete.

Länkar