Test - Tillträde till högskolan, den 15 december, 2016

SUHF bjuder tillsammans med UHR in till en heldag om tillträde till högskolan - hur vill vi att det framtida systemet ska se ut?

Datum: 15 december 2016
Tid: kl. 09:30 till 16:00
Plats: Finlandshuset, Sibeliussalen. Adressen är Snickarbacken 4, Stockholm
Program: programmet hittar du i högerkolumnen.

Dagens regelverk för antagning till högskolan är svårbegripligt och oförutsebart. Regeringen har lovat att ändra på detta och har därför tillsatt en tillträdesutredning. Under konferensen kommer tillträde till högskolan att belysas och diskuteras ur olika synvinklar. Konferensen kommer att vara ett viktigt tillfälle att diskutera tillträdesfrågor och ta del av tillträdesutredningens tankar och idéer.


Konferensen är en fristående fortsättning på Rekrytering – tillträde – antagning som SUHF och UHR anordnade i november 2013. Dokumentationen finns att hämta här.

Målgrupp

Rektor, förvaltningschef, antagningschef, ordförande i utbildningsnämnd, etc. från lärosäten. Konferensen vänder sig också till politiker, myndigheter och intresseorganisationer med intresse för tillträdet till högskolan på en övergripande nivå.

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 11 november. Länk till anmälan

Konferensavgift

Konferensavgiften för statliga myndigheter på 900 kr (övriga 1125 kr, inkl 225 kr moms) ska betalas senast 14 dagar före konferensen på bankgiro: 259-6526. Betalningsmottagare är Stockholms universitet, organisationsnummer 202100-3062, adress 106 91 Stockholm. Ange ditt efternamn och SUHFKONF161215. 

(Anställda vid Stockholms universitet ska dock inte följa denna betalningsinstruktion utan en internafaktura kommer att skickas till resp. inst./avd. efter konferensen.)

Välkommen!

Vid frågor kontakta Linda Gerén, SUHF:s kansli