Konferenser > Anmälan - Tillträde till högskolan, den 15 december, 2016

Anmälan - Tillträde till högskolan, den 15 december, 2016

Sista dag för anmälan är den 11 november.

Konferensavgiften för statliga myndigheter på 900 kr (övriga 1125 kr, inkl 225 kr moms) ska betalas senast 14 dagar före konferensen på bankgiro: 259-6526. Betalningsmottagare är Stockholms universitet, organisationsnummer 202100-3062, adress 106 91 Stockholm. Ange ditt efternamn och SUHFKONF161215.

Anmälan görs genom att välja alternativet "deltar" i nedan formulär. För ändring av tidigare anmälan gör du en ny anmälan med korrekta uppgifter. Vi utgår alltid från den senast inkomna anmälan.

Avanmälan görs genom att välja alternativet "avanmälan" i nedan formulär. OBS! Om du får förhinder måste du avanmäla dig senast 11 november. Vid avanmälan efter den 11 november debiteras full konferensavgift.

Om du blir sjuk eller får annat förhinder med kort varsel så går det bra att skicka en annan deltagare. Kom då ihåg att meddela oss nytt namn på deltagaren.

Vid frågor kring anmälan kontakta Pia Vallgårda

Anmälan och betalning för konferensen Tillträde till högskolan, den 15 december 2016: 

* Obligatorisk