Konferenser > Utveckling av kvalitetssystem V, 14 maj 2018

Utveckling av kvalitetssystem V den 14 maj 2018

SUHF inbjuder till ett seminarium på temat utveckling av kvalitetssystem. Denna gång är fokus ”Utveckling av kvalitetssystem för forskningen”.

Välkommen till det femte seminariet om utveckling av kvalitetssystem anordnat av SUHF den 14 maj 2018 kl. 10-16 på Finlandshuset, Sibeliussalen, Snickarbacken 4, Stockholm.

Det här är SUHF:s femte seminarium om utveckling av kvalitetssystem. Fokus under detta seminarium är utvecklingen av kvalitetssystem för forskningen.

På seminariet kommer UKÄ att presentera sitt förslag till kvalitetssystem för forskning, vilket kommenteras av lärosätesrepresentanter och doktorander.

Under eftermiddagen är tanken att diskutera ett ev. förslag om ett ”ESG (European Standards and Guidelines) för forskning i Sverige”.

Vid flera tillfällen under seminariet kommer det att ges tillfälle till gruppdiskussioner.

Målgrupp

Målgruppen för seminariet är personer med ledningsuppdrag på universitets-, fakultets- eller institutionsnivå. Max 2-3 deltagare per lärosäte.

Anmälan

Länk till anmälan

Sista anmälningsdag är fredagen den 27 april 2018. Antalet platser är begränsade.

Konferensavgiften är 1 200 kr för statliga myndigheter, för övriga 1 500 kr, inkl. 300 kr moms.

Vid frågor om anmälning eller betalning kontakta konferensservice

Anmälan är giltig först då anmälningsavgiften är betald. Vid avbokning senast den 27 april 2018 återbetalas deltagaravgiften minus en administrativ avgift på 200 kr. Vid avanmälan efter den 27 april ska deltagaravgiften betalas. Lunch ingår.

Frågor

Vid frågor eller annat kontakta Marita Hilliges

 

Välkommen!

Expertgruppen för kvalitetsfrågor