Konferenser > Utveckling av kvalitetssystem VI: samrådsseminarier, 27, 28 och 30 november 2018

Utveckling av kvalitetssystem VI: samrådsseminarier, 27, 28 och 30 november 2018

SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor arrangerar under hösten samrådsseminarier kring ramverk för kvalitetssäkring av forskning. Under seminarierna kommer ett förslag till ramverk att diskuteras.

I UKÄ:s förslag till kvalitetssystem för forskningen nämns behovet av ett ramverk för forskningen. Ramverkets funktion är att ange riktlinjer på övergripande nivå för ett lärosätes kvalitetssystem för forskning. Ramverket fyller samma funktion som ESG riktlinjerna för utbildning.

UKÄ menar i sitt förslag att det är lämpligt att lärosätena tillsammans kommer överens om hur ett sådant ramverk ska utformas.

Den 14 maj i år anordnade expertgruppen för kvalitetsfrågor en konferens där en av huvudfrågorna var diskussion om ramverket, bland annat gavs ett exempel på hur ett sådant ramverk skulle kunna utformas.

För att bredda diskussionen kring ett ramverk inbjuder nu expertgruppen till samrådsseminarier. För att möjliggöra att så många som möjligt kan komma från olika lärosäten anordnas seminarierna vid tre olika lärosäten.

Datum och platser

  1. Stockholms universitet: tisdagen den 27 november 2018 kl. 9:30-12:30 (Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 12, plan 3)
  2. Göteborgs universitet: onsdagen den 28 november kl.10:00-13:00 (lokal ej klart)
  3. Lunds universitet: fredagen den 30 november 2018 kl. 10:00-13:00 (lokal ej klart)

Målgrupp

Seminarierna vänder sig till alla med intresse för frågan i synnerhet personer som arbetar med kvalitetsfrågor på olika ledningsnivåer.

Anmälan

Anmälan öppnar inom kort.

Frågor

Vid frågor eller annat kontakta Marita Hilliges

 

Välkommen!

Expertgruppen för kvalitetsfrågor