Konferenser > Hur många forskarutbildade behöver Sverige, den 30 november 2017

Hur många forskarutbildade behöver Sverige?

Välkommen till en workshop med erfarenhetsutbyte och diskussion kring förändringen av antalet doktorander över tid och samhällets behov.

Datum: 30 november 2017
Tid: kl. 10:00 - 16:00, med registrering från kl. 09:30
Plats: Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm

Inledning

Under några år har antalet doktorandnybörjare och andelen av den svenska befolkningen som påbörjat en forskarutbildning minskat. Är detta ett problem och i så fall för vem?

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) arrangerar tillsammans med Universitetskanslersämbetet (UKÄ) en workshop för att diskutera dimensioneringen av utbildningen på forskarnivå vid landets lärosäten.

Syftet med workshopen är att få till stånd en öppen diskussion, baserad på underlag från UKÄ, kring dimensioneringen av utbildningen på forskarnivå.

  • Utbildas tillräckligt antal, för många eller för få doktorander för att tillgodose behoven på lärosätena och övriga arbetsmarknaden?
  • Hur varierar behovet mellan ämnesområden?
  • Vilka utmaningar ger det oss? Bör lärosätena vara oroliga för den framtida försörjningen av lärare och forskare?

Vi ser fram emot en intresseväckande debatt och ett givande erfarenhetsutbyte i frågor som rör forskarutbildningens framtida dimensionering.

Målgrupp

Alla som arbetar med forskarutbildning vid landets lärosäten, myndigheter och forskningsfinansiärer.

Anmälan

Anmälan är stängd.

 

Vid frågor om anmälning eller betalning kontakta konferensservice

Konferensavgift

Konferensavgiften är 1200 kr för statliga myndigheter. För övriga 1500 kr, inkl 300 kr moms.

Anmälan är giltig först då anmälningsavgiften är betald. Vid avbokning senast den 3 november 2017 återbetalas deltagaravgiften minus en administrativ avgift på 200 kr. Vid senare avanmälan faktureras deltagaravgiften.

Filmning

Workshopen kommer att filmas och sändas på webben.

Frågor

För övriga frågor kontakta Lars Alberius, SUHF:s kansli

Välkommen!

UKÄ och SUHF