Konferenser > Workshop ”Uppföljning och omvärldsbevakning” den 12 mars 2018

Workshop ”Uppföljning och omvärldsbevakning” den 12 mars 2018

Nätverket för internationell marknadsföring och kommunikation arrangerar i samarbete med SUHF en workshop den 12 mars vid Uppsala universitet.

Tid: 12 mars kl. 09:30-16:30, därefter följer en middag kl. 17:30. Workshopen är kostnadsfri, men lunch och middag bekostas av deltagaren själv. 
Plats: Uppsala universitet, Segerstedtshuset, Dag Hammarskjölds väg 7, Uppsala
Program: se utförligt program i pdf-filen till höger på sidan.

Program

09.30-10.30 Sverigebilden, Jacob Stenberg, Svenska institutet
10.30-10.45 Kaffe/te
10.45-12.15 Studentens beslutsprocess; från idén om att studera utomlands till inskriven i Sverige, Sqore
12.15-13.30 Lunch (gemensam lunch till egen kostnad)
13.30-15.00 Målgruppsanalys – hur lockar vi unga studenter? Anders Parment, ek.dr., Stockholms universitet
15.00-15.30 Kaffe/te
15.30-16.30 Erfarenhetsutbyte och diskussion
17.30 Middag (till egen kostnad) på Hava i Uppsala.

Anmälan

Länk till anmälan

Mer information om NIMK:

http://www.suhf.se/arbetsgrupp/expertgruppen-for-internationaliseringsfragor/natverket-for-internationell-marknadsforing-och-kommunikation 

Workshopen arrangeras av Nätverket för internationell marknadsföring och kommunikation (NIMK) i samarbete med Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). 

Vid frågor kontakta

Helene Komlos Grill, Nätverket för internationell marknadsföring och kommunikation