Nätverk > Gd-föreningen

Gd-föreningen

Gd-föreningen är ett nätverk för myndighetschefer i statsförvaltningen.

Medlemmar är myndighetschefer som lyder omedelbart under regeringen och som anställs genom beslut av regeringen. Det innebär att titlarna kan variera. Utöver generaldirektör, rektor och landshövding förekommer andra titlar t.ex. överintendent, direktör och kanslichef. Totalt har föreningen ca 200 medlemmar.

Enligt stadgarna ska föreningen vara ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte samt verka för medlemmars gemensamma intressen i egenskapen av myndighetschef. Den verksamhet som vi planerar för är avsedd att täcka in föreningens syfte.

Styrelse

Föreningens styrelse består av:

Kontakt

Kontakt när det gäller praktiska frågor är: Katarina Hjälmheden, Statskontoret