Nätverk > Sekreterarnätverket

Sekreterarnätverket

Sekreterarnätverket är ett mångårigt nationellt nätverk som består av rektorssekreterare, sekreterare för universitetsdirektör eller förvaltningschef på SUHF:s medlemslärosäten.

Nätverket träffas minst en gång per år i SUHF:s regi för att diskutera sin gemensamma yrkesroll samt utbyta erfarenheter. Senast träffades nätverket i Stockholm hösten 2017 på KTH.

Nästa nätverksträff den 27-28 september 2018, Gävle

Välkommen till nästa sekreterarnätverksträff! Vi hoppas som vanligt på stort deltagande och givande diskussioner.

Årets träff kommer att äga rum på högskolan i Gävle.

Inbjudan till träffen skickadws ut per mejl. Anmälan är nu stängd. 

Kom ihåg att boka hotell separat!

Varma hälsningar,
Katrin, Johanna, Maria, Anita och Sandra 
Arbetsgrupp 2018

 Sekreterarnätverket, hösten 2015.
 

Arbetsgruppen för nätverksträffen 2018:

Maria Åberg-Andersson (maria.aberg-andersson@ltu.se)
Katrin Mörck (kmorck@kth.se)
Johanna Albihn (johanna.albihn@rektor.lu.se)
Anita Braun (anita.braun@mah.se) 
Sandra Eklund (sandra.eklund@hig.se)

För frågor kring Sekreterarnätverket går det bra att kontakta Pia Vallgårda.

 

Kontakt

Nätverksträffar

2005 Såstaholm
2006 Lejondals slott
2007 Hasseludden
2008 Chalmers
2009 Karlstad
2010 Kalmar
2011 KTH, Dans- och Musikhögskolan
2012 Malmö och Lund
2013 Luleå
2014 Linköping och Norrköping
2015 Östersund
2016 SLU/Uppsala
2017 KTH
2018 Högskolan i Gävle (planering pågår)