Nätverk > Sekreterarnätverket

Sekreterarnätverket

Sekreterarnätverket är ett mångårigt nätverk som består av rektorssekreterare, sekreterare för universitetsdirektörer och förvaltningschefer från våra medlemslärosäten.

Nätverket träffas minst en gång per år i SUHF:s regi för att diskutera sin gemensamma yrkesroll samt utbyta erfarenheter. Senast träffades nätverket hösten 2015 på Mittuniversitetet, Campus Östersund.

Nätverksträff i Stockholm den 5-6 oktober 2017

Välkommen till nästa nätverksträff för rektors-, universitetsdirektörs- och förvaltningschefssekreterare. Vi hoppas att så många som möjligt av er kan delta.

Årets träff äger rum i Stockholm på KTH.

Anmälan och information via denna länk, senast 22 september>>

 

 Sekreterarnätverket, hösten 2015.

Varma hälsningar
Arbetsgruppen för nätverksträffen:

Katrin, Johanna, Lillemor och Sandra

kmorck@kth.se
johanna.albihn@rektor.lu.se
lillemor.karlsson@slu.se
sandra.eklund@hig.se

För frågor kring Sekreterarnätverket går det bra att kontakta Pia Vallgårda.

 

Kontakt

Nätverksträffar

2005 Såstaholm
2006 Lejondals slott
2007 Hasseludden
2008 Chalmers
2009 Karlstad
2010 Kalmar
2011 KTH, Dans- och Musikhögskolan
2012 Malmö och Lund
2013 Luleå
2014 Linköping och Norrköping
2015 Östersund
2016 SLU/Uppsala
2017 KTH