Nätverk > Sekreterarnätverket

Sekreterarnätverket

Sekreterarnätverket är ett mångårigt nationellt nätverk som består av rektorssekreterare, sekreterare för universitetsdirektör eller förvaltningschef på SUHF:s medlemslärosäten.

Nätverket träffas minst en gång per år i SUHF:s regi för att diskutera sin gemensamma yrkesroll samt utbyta erfarenheter. Senast träffades nätverket i Stockholm hösten 2017 på KTH.

Nästa nätverksträff den 27-28 september 2018, Gävle

Välkommen till nästa sekreterarnätverksträff! Vi hoppas som vanligt på stort deltagande och givande diskussioner.

Årets träff kommer att äga rum på högskolan i Gävle.

Inbjudan till träffen skickas ut per mejl och länk till anmälan finns här >>

Kom ihåg att boka hotell separat!

Varma hälsningar,
Katrin, Johanna, Maria, Anita och Sandra 
Arbetsgrupp 2018

 Sekreterarnätverket, hösten 2015.
 

Arbetsgruppen för nätverksträffen 2018:

Maria Åberg-Andersson (maria.aberg-andersson@ltu.se)
Katrin Mörck (kmorck@kth.se)
Johanna Albihn (johanna.albihn@rektor.lu.se)
Anita Braun (anita.braun@mah.se) 
Sandra Eklund (sandra.eklund@hig.se)

För frågor kring Sekreterarnätverket går det bra att kontakta Pia Vallgårda.

 

Kontakt

Nätverksträffar

2005 Såstaholm
2006 Lejondals slott
2007 Hasseludden
2008 Chalmers
2009 Karlstad
2010 Kalmar
2011 KTH, Dans- och Musikhögskolan
2012 Malmö och Lund
2013 Luleå
2014 Linköping och Norrköping
2015 Östersund
2016 SLU/Uppsala
2017 KTH
2018 Högskolan i Gävle (planering pågår)