Lönesammanställning för sekreterarnätverket

En sammanställning över våra löner har efterfrågats i nätverket. Den kan vara bra att ha vid kommande löneförhandlingar. Om du fyller i din e-postadress så skickar vi sammanställningen till dig per e-post, annars inte. Helt frivilligt att delta, men ju fler vi blir desto bättre material.

Sammanställningen ska inte visas någonstans utanför detta nätverk, utan är bara för vår skull som ett hjälpmedel vid löneförhandlingar.
Lycka till i din nästa förhandling!

* Obligatorisk