Återbetalningskrav från studieavgiftsskyldiga studenter

SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor diskuterade den 11 december 2013 frågan om återbetalningskrav från studieavgiftsskyldiga studenter. Frågan har uppkommit i samband med att en avgiftsskyldig student har krävt återbetalning av studieavgift baserat på dålig kvalitet i undervisningen. Expertgruppen konstaterade att högskolan har en skyldighet att ta ut avgifter av avgiftsskyldiga studenter. Högskolan har inte rätt att sänka avgiften eller betala tillbaka avgiften för en avgiftsskyldig student eftersom detta inte är reglerat i lagen. Det finns inga lagfästa civilrättsliga bestämmelser som reglerar förhållandet mellan en student och en högskola. Expertgruppen konstaterade att flera lärosäten, i sina remissvar på regeringens förslag om studieavgifter, påpekade att man ytterligare borde ha utrett konsekvenserna av att studenter som betalar studieavgift eventuellt kan förvänta sig rättigheter liknande dem i ett civilrättsligt avtal.