Ser brevet konstigt ut? Klicka här!
SUHF
SUHF

Internationellt om högskolan, 2016:15

2016-04-29

Innehåll

Storbritanniens studenter diskuterar sabotage mot nationella studentundersökningar

Studenterna i Storbritannien hotar att sabotera två nationella studentundersökningar om inte regeringen drar tillbaka planerade reformer. Det handlar om ett vapen för att stoppa regeringens ambitioner att höja studieavgifterna. Vid ett studentmöte i Brighton nyligen fick förslaget om sabotage en majoritet av rösterna.

Regeringen vill införa en modell för utvärdering av undervisningens kvalitet, Teaching Excellence Framework (TEF). I modellen ska lärosätena rangordnas och de lärosäten som får bra resultat ska ges rätt att ta ut högre studieavgifter. Modellen bygger på ett antal faktorer, bl.a. hur studenterna bedömer universiteten genom svar i den nationella studentenkät studentkartläggningen, National Student Survey.

Även den nationella kartläggningen av vad studenterna gör sex månader efter examen( Destination of leavers from higher edcucation survey) ska ingå. Den avser att mäta universitetens förmåga att göra studenterna anställningsbara. Om många studenter antingen vägrar att svara på undersökningarna eller genomgående kryssar i högsta eller lägsta värde kommer undersökningarna att bli oanvändbara och därmed ödelägga regeringens planer att införa TEF. Det säger Anastazja Oppenheim, student från organisationen National Campaign Against Fees and Cuts,

Hope Worsdale, student vid University of Warwick, påpekar att den nationella studentenkäten i praktiken är ett vapen mot de akademiska lärarna och används som en ursäkt för nedskärningar av kurser och att stänga institutioner. Om regeringen ges möjlighet att genomföra reformerna kommer det att ödelägga framtiden för offentlig utbildning, som vi känner den idag.

Protesterna ska inledas i september när det är dags för studenterna att svara på undersökningarna, om regeringen inte innan dess gått med på studenternas krav.

Läs i Guardian om studenterna protester mot regeringens planer på höjda studieavgifter


Få muslimska studenter från Indonesien radikaliseras

Studenter som vänder hem till Indonesien från studier i mellanöstern övervakas för tecken på radikalisering. En nyligen publicerad rapport visar dock att indonesiska studenter i Egypten och Turkiet de senaste fem åren inte har radikaliserats under sin utlandsvistelse. Övervakningen beror på att flera regeringar i Asien är oroliga för radikalisering, inte minst eftersom det är nära från Turkiet till IS-fästen i Syrien.

Lowy Institute i Australien som tagit fram rapporten, menar att studien visar att studenter i stort sett inte radikaliseras i mellanöstern. Det stämmer också med resultat i andra studier, som bl.a. visar att studenterna snarare väljer de universitet och lärare som återspeglar det synsätt de har hemifrån. De blir därmed inte utsatta för extrema ideologier. Studenterna ser enligt rapporten att händelser som t.ex. störtandet av den tidigare egyptiske presidenten Muhammad Mursi 2013, som en lokal ”muslimsk kupp” utan relevans för situationen i deras hemländer.

Andra intervjustudier med indonesiska studenter i Egypten och Turkiet visar att det inte finns några tendenser till att de tänker byta ut sin indonesiska ideologi. Snarare tar studenterna tydligt avstånd från IS. Totalt finns det ca 4 500 indonesiska studenter i Egypten och 700 i Turkiet. Analyser visar att bara några enstaka av dem som varit vid olika universitet i mellanöstern har anslutit sig till IS. Det kan jämföras med att upp emot 5 000 européer uppskattas har rest till Irak och Syrien för att ansluta sig till IS. Detta visar att antalet personer som anslutit sig till IS från Indonesien är oerhört mycket mindre än antalet som anslutit sig från Europa.

Läs i University World News om att få indonesiska studenter radikaliseras


Antalet digitala tentamina ökar i Norge, men studenterna vill ha ännu fler

Förra året genomfördes fyra gånger fler digitala tentamina vid norska universitet och högskolor än året innan. Det visar en analys gjord av Uninett som levererar IT-tjänster till universitet och högskolor i Norge. Flest sådana tentamina hålls på universiteten i Agder, Bergen och Oslo.

Norsk Studentorganisasjon (NSO) är ändå inte nöjd. Studenterna vill att fler tentamina genomförs digitalt. Therese Eia Leröen, ordförande i NSO, lyfter fram att det pågår många pilotprojekt runt om i Norge men att utvecklingen går trögt. Universitets- och högskolesektorn befinner sig i en annan tid än arbetsmarknaden och samhället i övrigt, där ny teknik används på ett helt annat sätt, menar hon.

Leröen efterfrågar större satsningar på digitala verktyg, inte bara digitala tentamina. Hon vill att detta ska vara en del av regeringens kommande proposition om kvalitet i den högre utbildningen. Hon vill vidare att studenternas kunskaper inte bara värderas utifrån tentamina utan med flera olika metoder. Metoder som kan ge en bättre bild av studenternas förmåga att tänka kritiskt.

Kunnskapsdepartementet håller med studenterna om att digitala tentamina ska vara mer regel än undantag. Statssekreterare Björn Haugstad menar att det finns många goda och långt framskridna planer på digitalisering, men sektorn borde ha kommit längre än den har.

Rektorn vid Oslo universitet, Ole Petter Ottersen, lyfter fram att antalet digitala tentamina fördubblats från 2014 till 2015, och vid den juridiska fakulteten genomfördes förra året alla tentamina digitalt. Vi hade hoppats komma ännu längre, men det finns stora utmaningar. Dit hör att dagens digitala lösningar för tentamina är begränsade, menar Ottersen.

Läs i Høgskolen i Oslo og Akershus tidning Khrono om digitalisering av högre utbildning i Norge


Kina tredubblar basfinansieringen till forskning fram till 2020

I Kinas nya femårsplan för forskning och innovation ska basfinansieringen till universiteten tredubblas. Premiärminister Li Keqiang reste i förra veckan runt till olika universitet och forskningsinstitut för att presentera den nya strategin. Han underströk att universitet och forskningsinstitut måste samarbeta mera och inte slösa resurser på dubbelarbete.

Syftet med regeringens satsning är att skapa en kritisk massa inom forskningssektorn. Det ska möjliggöra många genombrott som sedan kan kommersialiseras. Kina vill att forskningen ska stödja landets övergång från tillverkningsindustri till en mer innovationsdriven ekonomi. På det viset ska den ekonomiska tillväxten bli större än den varit de senaste åren.

Vid den nationella folkkongressen i mitten av mars lyfte premiärministern fram att innovation är den främsta drivkraften för landets utveckling och att den därför måste ges en central plats i Kinas utvecklingsstrategi.

Den nya femårsplanen bygger på den förra, för åren 2011-2016, och även den inriktad på innovation. Men i den nya planen kommer universiteten att stå mer i fokus än tidigare, menar Naubahar Sharif, professor vid Hong Kong University och expert på Kinas innovationsstrategi. Hitintills har fokus framför allt legat på teknik och tillverkning, medan grundforskningen inte alls har betonats i lika hög grad. Detta visar en förändring i den kinesiska inställningen till universiteten. Nu ska fokus vara mer på kunskapsuppbyggnad. Det har universiteten inte varit så bra på tidigare, menar Sharif.

Satsningen på basfinansieringen av forskningen innebär en ökning av landets totala investeringar i forskning och utveckling, från dagens 5 procent till runt 10 procent av BNP år 2020.

Läs i University World News om Kinas satsning på ökad basfinansiering till forskning


Universitet använder nya appar när studenterna överger Facebook och Twitter

Studenterna i Storbritannien använder sig av vassare och mer mobilanpassade program där de kan dela bilder och filmer och chatta. Facebook och Twitter håller på att bli föråldrade. Studenterna använder dessutom kommunikationsvägar som inte kan följas av deras lärare och föräldrar. Det ställer nya krav på hur lärosäten ska nå sina studenter.

Programvaran Snapchat, där bilderna försvinner sekunder efter att man tittat på dem, har blivit populärt liksom Yik Yak, WhatsApp och Instagram. Intresset bland studenter för nya appar som Kik, Peach, Periscope, Achor och Yeti ökar också.

Emma Leech, marknadsföringsansvarig på Loughborough University, säger att lärosätet nu använder Snapchat för att rekrytera studenter. Appen, som används av cirka 25 procent av Storbritanniens smarttelefonanvändare, är ett bra verktyg att snabbt svara på specifika frågor från studenter, menar hon.

University of Southampton har öppnat en kanal via WhatsApp för att ge studenterna nyheter om jobb och evenemang vid universitetet. En del lärare använder Snapchat under föreläsningarna för att provocera fram snabba frågor och återkoppling från studenterna.

Alistair Beech, kommunikatör på University of Central Lancashire, ser fördelar med att Snapchat och Yik Yak möjliggör för studenter och blivande studenter att lämna kommentarer, bilder och ställa frågor anonymt. Till exempel används Yik Yak av studievägledare för att hitta och hjälpa stressade studenter. Ungdomar lever med sociala medier dygnet runt och om universiteten använder dem klokt kan det avgöra om en person ansöker till universitetet eller inte, avslutar han.

Läs i Times Higher Education om nya sätt för universitet att kommunicera med studenterna


Framtidens online-utbildningar måste bygga mer på lärarna

Fokusera på personer och processer, inte på tekniska lösningar. Det rekommenderar forskare vid MIT i USA. År 2013 lämnade en arbetsgrupp inom MIT en rapport om framtidens universitet. Rapportens vision var att framtidens studenter ska spendera bara hälften så lång tid på plats vid universitetet jämfört med idag. Tanken var att första och sista året enbart ska vara online. Vidare ska ett större fokus läggas på fortbildningskurser för att uppdatera kunskaper och lägga till nya färdigheter för redan yrkesverksamma. ’

Visionen byggde på användandet av edX, dvs. den mooc-plattform som MIT utvecklat tillsammans med Harvard University. Diskussionerna kring rapporten ledde till att en strategi för online-utbildningar utvecklades. Arbetet med denna, Online Education Policy Initiative (OEPI), finansierades av Carnegie Corporation i New York. OEPI:s slutrapport publicerades nyligen. Där tas ett helhetsgrepp om online-utbildningar. I rapporten lämnas fyra rekommendationer kring forskning, utbildning och organisatoriska förändringar inom online-utbildningar.

En av rekommendationerna poängterar att online-utbildningar framför allt ska stödja utbildningar på campus. De ska erbjuda personligt anpassade hjälpmedel, bl.a. filmer och frågesport, som hjälper studenterna framåt. Mest effektiva är dock online-utbildningar då de används kombinerat med undervisning på campus. Teknologi kan inte ersätta det unika bidrag lärarna ger till utbildningen genom sin expertis, personlighet, kreativitet och situationsanpassning menar rapporten. Teknologin kan däremot göra undervisningen mer effektiv.

Rapporten menar att om lärande är som att flyga ett plan, då är online-utbildning som en flygsimulator. Tack vare tekniken kan lärarna istället koncentrera sig på sådant som online-utbildningar inte kan ge, bl.a. ledarskap, främja reflektion och kreativt tänkande.

Läs i Inside Higher Education om framtidens online-utbildningar
 

 

Nyheter i korthet


Finland: Ny lag gör det lättare för högskolor att samarbeta inom språkutbildning

Regeringen föreslår i en proposition att universitet och yrkeshögskolor i Finland själva ska få bestämma över sina språk- och kommunikationsutbildningar. Den nya lagen som träder i kraft 1 augusti i år möjliggör samarbete och arbetsdelning utan regeringens inblandning. Lagändringen ska möjliggöra större utbildningsenheter, ökat och närmare samarbete, nya och flexiblare undervisningsformer samt större utbud av språk och snabbare genomströmning.

Läs på finska undervisnings- och kulturministeriets hemsida om ökat samarbete i språkutbildning


Italien: Forskare bojkottar det nationella systemet för utvärdering av forskning

Alla italienska forskare måste skicka in två artiklar som publicerades mellan 2011 och 2014 till det italienska nationella utvärderingssystemet för forskning, VQR. Artiklarna ska peer review-granskas och jämföras bibliometriskt. Många forskare vägrar att göra detta. Det har skapat kaos inom landets universitet då det kommer att få stora konsekvenser för universitetens ekonomi. Finansieringen av högre utbildning utifrån resultaten av VQR kommer 2020 att öka från dagens 16 procent till 24 procent.

Läs i Times Higher Education om italienska forskares bojkott av ett nationellt utvärderingssystem


Danmark: Det är främst forskare och lärare som avskedas vid Köpenhamns universitet

Sex av tio medarbetare som lämnat Köpenhamns universitet på grund av regeringens nedskärningar arbetade direkt med kärnverksamheterna forskning och utbildning, inte med administration. Reaktionerna på de nya uppgifterna har varit starka både från akademiskt och politiskt håll. Det riktas kritik mot både universitetsledningen och regeringen som tvingat universitetet till besparingarna. Både tidigare och nuvarande utbildningsminister har tidigare hävdat att nedskärningarna vid Köpenhamns universitet har kunnat göras utan påverkan på kvaliteten på forskning och utbildning.

Läs i Universitetsavisen hur regeringens nedskärningar påverkar Köpenhamns universitet


Schweiz: Läkemedelsföretagens investeringar i forskning kan skada lärosätenas oberoende

En analys från den schweiziska statstelevisonen ifrågasätter universitetens oberoende. Analysen visar att det finns finansiella kopplingar mellan universiteten och ett antal stora läkemedelsföretag. Finansieringen gäller från 450 000 CHF (motsv. SEK 4 miljoner) i stipendier, till kontrakt på 12,5 miljoner CHF (motsv. SEK 104 miljoner). Det gäller ett kontrakt inom ramen för ett avtal mellan företaget Merck-Serono och Lausanne Federal Institute of Technology. Företaget har krävt att få se forskningsresultat var tredje månad och förbehållit sig rätten att göra ”godtagbara ändringar” i rapporter.

Läs på webbplats för Swiss info (public service) om schweiziska företag och deras investeringar i landets universitet
 

 

 

 

Redaktion

Gunnar Enequist

Lars Alberius

Ansvarig utgivare

Marianne Granfelt


Sveriges universitets- och högskoleförbund, Tryckerigatan 8, S-111 28 Stockholm
Tel: +46 (0)8 321388 | Fax: +46 (0)8 329370
Prenumerera |