Ser brevet konstigt ut? Klicka här!
SUHF
SUHF

Internationellt om högskolan, 2017:38

2017-12-15

Innehåll

Synen på högre utbildning som en marknad kritiseras av brittiska riksrevisionen

Färre än var tredje student i Storbritannien menar att deras utbildning var värd pengarna. Det visar en ny rapport från National Audit Office (NAO, motsv. Riksrevisionen). Regeringen har satsat på marknadsanpassning och på att låta studenternas val stå i centrum. Syftet har varit att höja kvaliteten och minska social orättvisa. Det har emellertid visat sig vara en ekonomisk katastrof, menar NAO. Om detta hänt inom den finanssektorn hade universiteten blivit anklagade för falsk marknadsföring (misselling).

I rapporten kritiserar NAO regeringen för den enorma höjningen av studieavgifter. Många studenter har fått stora studieskulder eftersom de inte fått adekvat vägledning och stöd inför sina studieval. NAO menar även att de höjda avgifterna inte har lett till att kvaliteten i utbildningarna har höjts.

Avgiftsreformen har enligt NAO lett till ett tudelat högskolesystem. På den ena sidan finns universitet som kan locka till sig de bästa studenterna. På den andra sidan finns lågt rankade lärosäten som inte lyckats alls i konkurrensen, utan kämpar för sin överlevnad. NAO konstaterar vidare att ökat deltagande från missgynnade grupper belastar studieresultaten för de lägre rankande. Enligt rapporten tjänar dessutom studenter med missgynnad bakgrund 10 procent mindre än dem med annan bakgrund, även om de har samma utbildning.

I Storbritannien ses högre utbildning allt oftare som en marknad. Men det är en marknad med många misslyckanden. Unga människor skuldsätter sig utan tillräcklig vägledning samtidigt som lärosätena är utsatta för alltför lite konkurrens för att ge utbildning värda pengarna. Regeringen har gjort satsningar för att lösa problemen, men har lång väg att gå skriver NAO.

Läs i University World News om kritik mot att högre utbildning i Storbritannien ses som en marknad


Kina satsar alltmer på grundforskning

Universiteten i Kina har gjort en imponerande och fundamental förändring i sina forskningsstrategier. De har rört sig bort från kortsiktig och tillämpad forskning, mot grundforskning. Denna omsvängning kommer att stödja både Kinas entreprenöriella ambitioner och dess mål för forskningen. Det säger Tan Chorh Chuan, avgående rektor för the National University of Singapore.

Enligt uppgifter från förra året, publicerade i Nature, använde Kina år 2013 bara 4,7 procent av sin forskning- och utvecklingsbudget till grundforskning. Det kan jämföras med Frankrike där motsvarande andel var 24,1 procent och USA där andelen var 17,6 procent. Under de senaste åren har emellertid investeringarna i grundforskning ökat högst avsevärt, i takt med att den totala budgeten för forskning och utveckling har ökat. Under flera år har ökningen varit drygt 20 procent per år.

Till bilden hör att tiden mellan upptäckter inom grundforskning och deras påverkan och/eller kommersialisering har minskat markant. Detta har ytterligare ökat investeringarna i grundforskning.

Kina har nu som mål att år 2021 ha etablerat 1 000 företagsinkubatorer baserade på universitetens forskning. Ytterligare 50 inkubatorer ska enligt planerna etableras i andra länder, huvudsakligen i grannländerna. En av de nya inkubatorerna har etablerats vid Tsinghua University. Den har fått anslag på totalt motsvarande SEK 63 miljarder, vilket är tio gånger mer än lärosätets budget för forskning. Medlen ska användas för att starta 500 företag (start-ups) berättar professor Tan.

Professor Tan avslutade med att säga att “We are in the foothills of this…but there are some very interesting possibilities”.

Läs i Times Higher Education om Kinas ökade satsningar på grundforskning (delvis betalvägg)


Sydafrika ändrar sina kursplaner för att kunna tackla landets etiska problem

Lärosäten i Sydafrika brottas just nu med frågan om hur de ska lära ut etik i sina utbildningar. Bakgrunden är avslöjanden om systematisk korruption (state capture) i några av landets stora företag. Såväl ekonomiansvariga som revisorer och konsulter är inblandade.

Det är den uppenbara bristen på etiska förhållningssätt hos vissa individer och företag som har satt frågan om etik i utbildningen i fokus. Skandalerna har bland andra involverat KPMG, SAP och McKinsey.

Den tidigare chefen för KPMG i Sydafrika avgick, tillsammans med åtta andra chefer, från sin post i september i år. Utlösande faktor var revisionsföretagets inblandning i en korruptionsaffär. Det handlar om kopplingar mellan en inflytelserik finansfamilj, Gupta, och presidenten Jacob Zuma.

Ett av universiteten i Sydafrika, University of the Witwatersrand (Wits), har för sin del kopplat in två internationella ekonomer för att hjälpa till med utvecklingen av kursplanerna. Det är Wendy Carlin, professor vid University College London och Sam Bowles, professor vid Sante Fe Institute. Den senare har skrivit boken The Moral Economy: Why good Incentives are No Substitute for Good Citizens.

Professor Imraan Valodia är dekan för the Faculty of Commerce, Law and Management, vid Wits. Han menar att ett ökat focus på etik bland annat är kopplat till studenternas krav på att utbildningen ska avkolonialiseras, dvs. riktas mer mot afrikanska förhållanden. Och det gäller inte bara yrken inom revision och finansiering: “It is a much wider societal issue, to be really frank about it, ranging from child abuse to abuse of power. The ethical foundations of society should be considered.”

Läs i tidningen BusinessTech om utbildning i etik i Sydafrika


Lärosäten i flera asiatiska länder måste modernisera sin utbildning

Universiteten i Sydkorea uppmanas att förändra sina ålderdomliga undervisningsmetoder. Om de inte vaknar upp omedelbart kommer de snart att tvingas lägga ned. Först kommer mindre och medelstora lärosäten, längst bort ifrån Seoul, att drabbas. Den varningen kommer från Kim Doh-yeon. Han är rektor vid ett av landets mest välrenommerade lärosäten, Pohang University of Science and Technology, som också ligger långt från huvudstaden.

Många kurser har samma namn och undervisningsmetoder som för 40 år sedan, säger Kim. Universiteten måste förändra sig totalt för att kunna leva vidare.  En viktig orsak till problemen är att årskullarna minskar snabbt i storlek. Redan nästa år väntas 10 000 färre studenter än i år.  Risken är stor att hälften av landets lärosäten måste läggas ner inom sju till åtta år.

En orsak till bristen på utveckling är att lärosätena är beroende av studieavgifter. Det gäller främst privata lärosäten. De utgör 75 procent av landets lärosäten. Ju snävare ekonomi de har, desto sämre blir kvaliteten på den utbildning studenterna får, säger Kim.

Också universiteten i Malaysia måste utveckla sin utbildning. Bland annat måste den bli mer inriktad på entreprenörskap. Det krävs för att utbildningen ska kunna blomstra i en oförutsägbar och snabbt föränderlig värld. Landets nuvarande utbildningssystem är alldeles för traditionellt. Det framförde rektorn vid University of Malaya vid en konferens nyligen.

Näringslivet och partnerskap mellan privata och offentliga aktörer måste få en större roll. Motivet är den större dynamik som finns i den privata sektorn. Det gäller särskilt ifråga om den digitala tekniken, menade rektorn.

Läs i Korea Times om behovet av förnyad utbildning i Sydkorea

Läs i tidningen The Star om behovet av förnyad utbildning i Malaysia


Ny dansk strategi för forskning ska ge fler nobelpris

En ny forsknings- och innovationsstrategi ska stärka Danmark i den internationella konkurrensen och leda till fler nobelpris. Det framgick när den danska regeringen presenterade sin nya strategi. Danska forskare är bland de mest citerade i världen, men den internationella konkurrensen är stenhård. Ska Danmark vara en forskningsnation i den absoluta toppen måste vi bli ännu bättre inom alla områden, skriver regeringen.

Dock ökas inte anslagen till forskning. Överenskommelsen i Folketinget från 2006 om att en procent av BNP ska avsättas till forskning och utveckling gäller fortfarande. Men eftersom tillväxten är större idag än den var 2006 blir anslagen ändå större. År 2018 kommer 22,2 miljarder danska kronor (motsv. SEK 29,5 miljarder) att avsättas medan beloppet år 2006 var 15 miljarder. Samtidigt har privat finansiering och donationer ökat. Det ger sammantaget en stabil grund för framtidens forskning och innovation, menar regeringen.

Thomas Damkjær Petersen, ordförande i Ingenjörsföreningen IDA, säger i en kommentar att regeringens ambition att forskningen ska göra mest möjliga samhällsnytta är viktigare än nobelpris.

Socialdemokraterna menar, liksom flera forskare, att strategin innehåller för lite nya pengar för att målet ska kunna nås. Jag tycker att strategin klingar ihåligt, säger Mette Reissmann, socialdemokraternas talesperson för utbildning och forskning. Samtidigt som regeringen vill vinna flera nobelpris gör de stora nedskärningar i utbildning och forskning. Den tidigare regeringen satsade 1,1 procent av BNP på forskning, medan nuvarande endast satsar 1 procent. Det sparar två miljarder danska kronor, säger Reissmann. Samtidigt vill hon inte lova att socialdemokraterna, om de kommer till makten, kommer att höja avsättningen.

Läs i tidningen Information om den danska regeringens strategi för forskning och innovation

Läs i tidningen Information om att flera parter kritiserar den danska regeringens strategi


Flera brittiska lärosäten har problem med sina utländska filialer

Aberystwyth University i Wales planerar att stänga sitt campus på Mauritius redan efter två år. Ledningen har beslutat att inte anta studenter efter mars månad 2018. Filialen byggdes för att kunna ta emot 2 000 studenter, men under det första verksamhetsåret antogs bara 40 studenter. Under det andra året finns nu 106 studenter registrerade.

Vid filialen på Mauritius erbjöd Aberystwyth University kurser i juridik, företagsekonomi och systemvetenskap. Under det första året gav verksamheten en förlust på närmare 200 000 pund (motsv. SEK 2,2 miljoner). Det kan vara en bidragande orsak till att elva anställningar som lärare/forskare dras in vid moderlärosätet. Totalt ska Aberystwyth University spara 6 miljoner pund innevarande läsår.

I Sydkorea växer tvivlen på att brittiska University of Aberdeen kommer att fullfölja planera på ett campus i landet. Som den huvudsakliga orsaken pekar bedömare ut skilda uppfattningar om vilka utbildningar som ska erbjudas. Avsikten var att framförallt erbjuda tekniska utbildningar med inriktning på produktion av olja och gas.

Planerna tog fart år 2013, men satsningen i Sydkorea har hittills försenats flera gånger beroende på byråkratiska och finansiella problem. Staden Hadong har för sin del bl.a. byggt bostäder för lärare och studenter till en kostnad motsvarande drygt 76 miljoner SEK. University of Aberdeen menar nu att nedgången inom olje- och gasproduktion har minskat efterfrågan på de planerade kurserna. De vill istället satsa på utbildning för förnybar energi, men anser sig inte ha fått stöd för detta av Sydkorea. Staden Hadong hotar nu att stämma universitetet om inte utbildningen startar i mars månad 2018.

Läs på BBC:s webbplats om nedläggning av ett nystartat brittiskt campus på Mauritius

Läs i University World News om en osäker brittisk satsning på ett campus i Sydkorea

 

Nyheter i korthet


Danmark: Forskares rörlighet mellan akademi och näringsliv allt viktigare

Mobilitet mellan akademi och näringsliv är ett viktigare redskap för forskningssamarbetet mellan sektorerna än man tidigare trott. Det visar rapporten Virksom viden – forskeres mobilitet mellan sektorer. Bakom rapporten står Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd. Mobilitet ökar både kvalitet och relevans i forskning, innovation och utbildning. Den är en nyckel till kunskapsutveckling. För att stimulera till mobilitet är det viktigt att det finns attraktiva mötesplatser och plattformar där forskare och företag tillsammans kan prova sina idéer, konstaterar rapporten.

Läs på den danska regeringens webbplats om forskarmobilitet mellan sektorer


Ryssland: Norska och svenska studenter tvingas lämna S:t Petersburg i förtid

Nio studenter från Norge och nio från Sverige har tvingats att omedelbart lämna Ryssland och S:t Petersburg. Det gäller studenter som via ett utbyte under höstterminen studerat vid Det norske universitetscentret i staden. Studenterna skulle genomföra sina sluttentamina denna vecka och sedan åka hem. I fredags förhördes studenterna och fick inte lämna centret under dagen. De fick sedan besked om att de måste lämna Ryssland inom tre dagar. Enligt myndigheterna har studenterna fått felaktiga visum.

Läs i e-tidningen Khrono om utvisningen av studenter från Ryssland


Tyskland: Vissa forskartjänster erbjuds enbart kvinnor

Nätverket Max Planck är senast i raden av europeiska institutioner att satsa på tjänster som enbart kvinnor kan söka. Åtgärden är tänkt att förbättra balansen mellan könen, men också förhindra att konkurrenter stjäl institutens bästa kvinnliga forskare. I nätverket ingår 83 institut. Med sammanlagt 30 miljoner euro (motsv. SEK 299 miljoner) inrättar de nu årligen, under fyra år, tio tjänster som forskningsledare. Tjänsterna inrättas inom ramen för s.k. tenure track, dvs. de kan omvandlas till fasta tjänster.

Läs i Inside Higher Education om forskartjänster som enbart kan sökas av kvinnor


Globalt: Allt fler företag lägger ut forskning till universiteten

Forskningen inom företag minskar. Istället låter fler och fler företag jorden runt universitet och högskolor utföra deras forskning. De senaste fem åren har antalet artiklar med författare från både universitet och företag mer än fördubblats, från drygt 12 000 år 2012 till närmare 26 000 år 2016. En analys i Nature visar även att samarbetet gynnar båda parter. Företagen får tillgång till specialister till relativt låga kostnader och universiteten får tillträde till globala nätverk och forskningsfinansiering.

Läs i Times Higher Education om ökat forskningssamarbete mellan företag och universitet (delvis betalvägg)

 

 

Från redaktionen

Nu så, kära läsare, är det slut. Som vi tidigare aviserat är detta sista utgåvan av SUHF:s nyhetsbrev Internationellt om högskolan. Vi har hållit på i nästa tre år och gett ut 111 nummer. Därutöver har vi bl.a. gjort översikter över sommar-nyheter samt i olika sammanhang redovisat arbetet med brevet och den översikt över trender det har gett oss.

Vi har haft förmånen att ha kontakter med er läsare, och fått både ris och ros. Stort tack för det! Inte minst har vi fått in många synpunkter genom den läsarundersökning som avslutas idag. Har du inte redan svarat så finns alltså en sista chans resten av dagen idag - du hittar enkäten här  Vi planerar att göra en enkel sammanställning av svaren och skicka ut dessa till prenumeranterna.

Vi har fått önskemål om att redovisa de källor som vi har arbetat med under produktionen av nyhetsbrevet. Och det gör vi gärna – redovisningen finns på vår hemsida i ett dokument som du hittar här

Avslutningsvis vill vi tacka er, trogna läsare, för den här tiden!

Gunnar, Lars och Marita

 

Redaktion

Gunnar Enequist

Lars Alberius

Ansvarig utgivare

Marita Hilliges


Sveriges universitets- och högskoleförbund, Tryckerigatan 8, S-111 28 Stockholm
Tel: +46 (0)8 321388 | Fax: +46 (0)8 329370
Prenumerera |