Årskonferens för alla intresserade på Karolinska Institutet

SUHF:s årskonferens, dagen avslutas med gemensam middag