Förbundsförsamling på Högskolan i Gävle

Kvällen före är det gemensam middag