Välkommen till SUHF:s förbundsförsamling på Malmö universitet

Förbundsförsamlingen pågår kl. 08:30 - 15:00.

Mer information om förbundsförsamlingen