SUHF:s Förbundsförsamling, 24 oktober 2018

Förbundsförsamlingen äger rum på Stockholms konstnärliga högskola.