SUHF:s styrelsemöte, 12 december 2018

Mötet äger rum på SUHF:s kansli.