SUHF:s styrelsemöte, 19 juni 2018

Mötet äger rum på Kungl. Konsthögskolan, KKH.
Adress: Flaggmansvägen 1, Skeppsholmen