SUHF:s styrelsemöte, 19 juni 2018

Mötet äger rum på SUHF:s kansli.