SUHF:s styrelsemöte 21-22 januari, 2019

Styrelsemötet inleds med middag kl. 18 den 21 januari, 2019. Mötet fortsätter sedan den 22 januari kl. 08-14.
Plats: Steningevik konferens.