Akademin accepterar inte trakasserier

24 november 2017

Kraften i kampanjen #Akademiuppropet är stor och vi rektorer och universitetsledningar i landet följer den med största allvar i vårt arbete för att fullfölja det ansvar som vi har: att Akademin ska vara en plats helt fri från alla sorters trakasserier.

Det krävs både goda arbetsmiljöer och ett gott ledarskap för att kunna förhindra osunda kulturer där kränkande behandling av olika slag kan frodas. Här ligger ett stort ansvar på landets universitetsledningar att föra en aktiv och öppen dialog om dessa frågor med såväl studenter som medarbetare.  Alla ledare på olika nivåer inom akademin har till sin uppgift att arbeta förebyggande, hitta former för att skyndsamt hantera misstankar om att trakasserier förekommit och därefter agera utifrån gällande lagstiftning. Vi har system för detta redan idag och jobbar aktivt med det inte minst tillsammans med våra studenter.

Sexuella trakasserier ska inte förekomma på våra arbetsplatser. Dåliga kulturer som möjliggör att trakasserier får fortsätta och att de som gör sig skyldiga till sådana inte ställs till svars, kan inte på något sätt accepteras inom akademin. Vi ska tvärtemot alltid uppmuntra till att misstänkta trakasserier lyfts fram i ljuset så att vi kan agera. En positiv effekt av kampanjen #Akademiuppropet hoppas vi är att denna viktiga fråga hålls vid liv inom lärosätena och ger en medvetenhet som ökar benägenheten att anmäla, uppmärksamma och stoppa sexuella trakasserier.

Styrelsen för Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)