En strategisk agenda för internationalisering

6 juni 2018

SUHF har lämnat ett yttrande till Utbildningsdepartementet gällande betänkandet En strategisk agenda för internationalisering, SOU 2018:3.

Läs SUHF:s yttrande här.