Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård

19 april 2018

SUHF har lämnat ett yttrande till Utbildningsdepartementet gällande betänkandet Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård, SOU 2017:104.

Läs SUHF:s yttrande här.