Brev angående EU:s pågående upphovsrättsreform

12 oktober 2017

SUHF har i ett brev till statsrådet Helene Hellmark Knutsson, EU-kommissionär Cecilia Malmström och Sveriges EU-parlamentariker påpekat att EU:s pågående upphovsrättsreform kan få flera negativa konsekvenser.

SUHF vill med brevet fästa uppmärksamhet på att EU:s pågående upphovsrättsreform, det så kallade DSM-direktivet, riskerar att få negativa konsekvenser för öppen vetenskap och verksamheten vid Sveriges och Europas vetenskapliga repositorier. Läs brevet här.