Forskningsadministration och strukturfonder

7 juli 2017

SUHF:s styrelse har insänt en skrivelse till Näringsdepartementet och Utbildningsdepartementet där SUHF påtalar att det behövs en mer enhetlig administrativ hantering vid ansökan av forskningsmedel från de europeiska havs & fiskeri-, social- och regionalfonderna.

Jordbruksverket, Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet som ansvarar nationellt för europeiska havs & fiskeri-, social- och regionalfonderna bör se över sina regler och riktlinjer. Detta för att få en mer enhetlig administrativ hantering samt underlätta så att lärosäten kan bidra till att lösa aktuella samhällsproblem i samverkan med det omgivande samhället. 

Skrivelse gällande forskningsadministration och strukturfonder