Ny rapport: Framtidens lärandemiljöer. Rapport från SUHF:s arbetsgrupp

8 september 2016

Arbetsgruppen för framtidens lärandemiljöer har publicerat sin rapport.

Framtidens lärandemiljöer. Rapport från SUHF:s arbetsgrupp finns att ladda ner i pdf här.

För tryckta exemplar kontakta SUHF:s kansli