Ny rapport från SUHF om högskolepedagogisk utbildning och pedagogisk meritering

5 april 2017

SUHF:s nya rapport behandlar högskolepedagogisk utbildning och pedagogisk meritering som grund för det akademiska lärarskapet.

SUHF:s arbetsgrupp för översyn av rekommendation om mål för högskolepedagogisk utbildning redovisar sitt arbete i rapporten Högskolepedagogisk utbildning och pedagogisk meritering som grund för det akademiska lärarskapet. I rapporten beskrivs arbetet med att se över SUHF:s rekommendation om mål för högskolepedagogisk utbildning. Rapporten innehåller också en översyn av lärosätenas anställningsordningar.