Inspel angående EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation, FP9

30 maj 2017

SUHF har tagit fram ett inspel angående EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation, FP9, och sänt det till Utbildningsdepartementet och Näringsdepartementet

Inspel från SUHF angående EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation, FP9