Inspel från SUHF:s styrelse till Strut

5 februari 2018

Den 12 januari 2018 genomförde SUHF det årliga dialogseminariet mellan lärosäten och forskningsfinansiärer. Drygt 100 personer deltog.

Vid seminariet diskuterades bl.a. Utredningen om styrning för starka och ansvarsfulla lärosätens (Strut, U 2017:05) övergripande modellförslag som publicerades i början av januari 2018.

Utredningens modellförslag finns på utredningens hemsida

SUHF:s styrelse har lämnat ett inspel till utredningen. Inspelet tillsammans med minnesanteckningar från rundabordssamtal vid dialogseminariet finns här