SUHF-konferens om utbildningens roll och värde för nyanlända

23 november 2017

Konferensen En högskola för alla – om nyanländas inkludering
Towards a Global and Inclusive University Community

Den 27 november anordnar Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) en nationell konferens med syfte att belysa den högre utbildningens roll och värde för nyanlända med flyktingbakgrund. Medverkar gör representanter från myndigheter och lärosäten - forskare, lärare, studenter - nyanlända med flyktingbakgrund och andra dedikerade samhällsaktörer som vill göra skillnad. 

Läs mer om konferensen här.