March for Science

18 april 2017

Vi stödjer March for Science. Den 22 april deltar vi och hundratusentals andra runt om i världen i en manifestation för vetenskapen. Välkommen du också!

Läs mer på marchforscience.se

--

We support March for Science. On 22 April we, together with thousands of others around the world, take a stand in a manifestation for science. Join us!

Read more at https://www.marchforscience.se/in-english/