Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning, SOU 2017-10

7 juli 2017

SUHF har lämnat ett yttrande till Utbildningsdepartementet gällande utredningen Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning, SOU 2017-10.

SUHF:s yttrande gällande Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning, SOU 2017-10