Råd för utvärderande bibliometri

20 februari 2017

SUHF:s styrelse beslutade i december 2016 att publicera råd för att ge vägledning och stöd då bibliometriska analyser används för utvärdering och styrning vid svenska universitet och högskolor.

Råden är tänkta att komplettera det så kallade Leidenmanifestet som publicerats i Nature, vilket framhåller 10 principer för hur bibliometri bör användas för forskningsutvärdering, och riktlinjer som Vetenskapsrådet har tagit fram för användning av bibliometri vid myndigheten. Råden har utarbetats av Forum för bibliotekschefers arbetsgrupp för bibliometri och kan läsas här.