Rekommendation avseende uppförandekod för rekryteringsagenter

4 april 2017

SUHF:s förbundsförsamling antog den 22 mars 2017 Rekommendation till uppförandekod avseende rekryteringsagenter.

REK 2017:1 Rekommendation avseende uppförandekod för rekryteringsagenter