Rekommendation redovisning av kostnader för open access

22 maj 2017

SUHF:s styrelse antog den 10 maj 2017 rekommendation gällande redovisning av kostnader för open access, REK 2017:2.

Syftet med rekommendationen är att få en enhetlig redovisning för att kunna mäta och jämföra kostnaderna för open access mellan lärosätena.

REK 2017-2 Rekommendation redovisning av kostnader för open access