Rektorers avgångsvillkor

29 mars 2017

Utredning om vissa frågor rörande avgångsvillkor för rektorer vid universitet och högskolor med rekommendationer om sådana villkor.

Länk till utredningen Rektorer avgångsvillkor