Den 16 april anordnar SUHF tillsammans med STINT ett seminarium om akademiska samarbeten med kinesiska universitet

15 mars 2019

Svenska lärosäten har under de senaste åren haft en ökad internationaliseringsgrad. Detta har medfört större möjligheter att bedriva ny forskning, få tillgång till infrastruktur och resurser samt för forskare och studenter att lära sig mera om omvärlden.

En annan tydlig observation är den ökade betydelsen utav länder som traditionellt inte har varit forskningstunga men som är på stark frammarsch. Det främsta exemplet är Kina. Landet är idag den största kunskapsproducerande nationen i världen. Svenska lärosäten har betydande samarbeten med Kina. Dock är vissa av dessa inte helt okomplicerade.

I detta seminarium som organiseras av STINT och SUHFs expertgrupp för internationalisering kommer ett antal svenska forskare att diskutera sina erfarenheter av arbete med kinesiska forskare. Seminariet avslutas med en paneldebatt kring möjligheter och utmaningar att samarbeta med kinesiska universitet.

<Läs mer...>