SUHF:s yttrande över Tillträdesutredningens betänkande (SOU 2017:20)

13 juni 2017

SUHF har lämnat sitt yttrande över Tillträdesutredningens betänkande Tillträde för nybörjare – ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning (SOU 2017:20)

Läs mer under SUHF:s remissyttranden