Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet, SOU 2017:35

28 augusti 2017

SUHF har lämnat ett yttrande till Utbildningsdepartementet gällande betänkandet Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35).

SUHF:S yttrande gällande Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet, SOU 2017:35