SUHF:s yttrande över Entreprenörskapsutredningen (SOU 2016:72)

27 januari 2017

SUHF har lämnat sitt yttrande över Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet, betänkande av Entreprenörskapsutredningen (SOU 2016:72)

Läs mer under SUHF:s remissyttranden