SUHF ser positivt på UHR:s förslag till ändring

27 januari 2017

SUHF ser positivt på UHR:s förlag till ändring i föreskrifterna om högskoleprovet. Förslaget innebär att provdeltagare som inte följer reglerna får efter beslut av UHR inget resultat på provet.

Läs mer under SUHF:s remissyttranden