Tillitsbaserad styrning och reformerad resurstilldelning

7 juni 2017

Björn Brorström och Marianne Granfelt har tagit fram rapporten Tillitsbaserad styrning och reformerad resurstilldelning

Läs rapporten i pdf: Tillitsbaserad styrning och reformerad resurstilldelning, Brorström-Granfelt, maj 2017 

Kontakta kansliet för tryckta exemplar