Ser brevet konstigt ut? Klicka här!
SUHF

Nyhetsbrev från SUHF:s kansli, maj 2015

25 maj 2015

Innehållsförteckning

SUHF:s beslutande organ

Styrelsen

Vid styrelsemötet i januari behandlades bland annat:

 • Uppdrag för arbetsgruppen för samarbete mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan, se arbetsgruppens hemsida
 • Dokumentation av SUHF:s arbetsformer i förbundsförsamlingen, styrelsen, presidiet och valberedningen
 • SUHF:s arbete med opinionsbildning
 • Arrangemang i Almedalen 2015
 • Yttrande till UKÄ gällande utvärdering av utbildning på forskarnivå.

Vid styrelsemötet i februari behandlades bland annat:

 • Tillägg till SUHF:s stadgar där relationen mellan SUHF och Stockholms universitet tydliggörs
 • SUHF:s ställningstagande om ett uthålligt styr- och resursfördelningssystem och tolkningen av dessa
 • SUHF:s arbete med internationalisering efter att projektet Study Destination Sweden avslutas vid årsskiftet 2015/16.

Vid styrelsemötet i april behandlades bland annat:

 • Sammansättningen av arbetsgrupp att ta fram inspel från SUHF till regeringen inför den kommande forskningspolitiska propositionen
 • Ett nytt program för yngre administrativa ledare
 • Strategi för internationalisering av svensk högre utbildning
 • Statusrapport för stämningsansökan möte Mälardalens högskola.

Styrelsens protokoll finns här

Förbundsförsamlingen

Vid förbundsförsamlingen på Högskolan Dalarna i mars behandlades bland annat:

 • Verksamhetsberättelse för SUHF 2014
 • Styrelsen gavs ansvarsfrihet
 • En valberedning fram till mars 2018 utsågs
 • SUHF:s arbetsformer
 • SUHF:s samarbete med PR-byrån Westander kring en långsiktig och kronologisk handlingsplan för opinionsbildning och påverkan
 • SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor lämnade en status för sitt arbete. Bland har expertgruppen låtit genomföra en analys utvärderingslandskapet inom den svenska högskolan (av Karin Röding)
 • Förbundsförsamlingen beslutade att fortsätta driva frågan om ett samlat ramanslag
 • Att tillsätta en expertgrupp för internationalisering
 • att tillsätta en arbetsgrupp att lämna inspel till regeringen inför den kommande forskningspolitiska propositionen.

Förbundsförsamlingens protokoll finns här


Rekommendationer, skrivelser och publikationer

Rekommendationer

SUHF:s rekommendationer finns att hämta här

Skrivelser

Skrivelserna finns att hämta här

Publikationer

Alla SUHF:s rapporter finns att hämta här


SUHF:s expertgrupper och arbetsgrupper

SUHF-modellen

Lärosätenas indirekta kostnader, SUHF-statistiken 2014, se här

Nya arbetsgrupper och projekt

Arbetsgruppen för framtidens lärandemiljöer, se här

Arbetsgruppen för högskolepedagogisk utbildning, se här

Arbetsgruppen för samarbete mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan, se här

Arbetsgruppen för språkämnen, se här

Expertgruppen för arkiv- och informationshantering, se här

SUHF:s Afrika-projekt, se här

Mer om SUHF:s arbetsgrupper finns här


SUHF-arrangemang

Almedalen 2015

SUHF är involverad i tre aktiviteter under Almedalsveckan 2015:

1. Tisdagen (30 juni) kl 8-9 tillsammans med SFS på Studentcentrum, Campus Gotland

Bättre undervisning kommer inte av sig självt, så utvecklar vi pedagogiken i högskolan

2. Under onsdagen (1/7) genomförs tre seminarier på Studentcentrum, Campus Gotland

kl 13-14: Tänk om högskolan tvingas effektivisera bort undervisningen?

kl 14-15: Tänk om utvärdering blir högskolans främsta uppgift?

kl 15-16: Högskolans samarbetspartners berättar – hur samverkar vi med hög kvalitet?

3. Torsdagen (2/7) kl 10-12 i rum E22, Campus Gotland

Från löften till beslut – så blir akademin jämställd

Almedalen 2014

Under Almedalsveckan 2014 genomförde SUHF en heldag med seminarier - Högskolesektorns mötesplats. Seminarierna filmades, se här.

Genomförda arrangemang

Kommande arrangemang

Juni

1: Forum för bibliotekschefer, plats ej bestämd, för bibliotekschefer.

30 (kl 8-9): Seminarium under Almedalsveckan tillsammans med SFS.

Juli

Seminarier under Almedalsveckan, se ovan

Augusti

18: Kvalitets- och utvecklingsarbete inom administration, Konstfack, Stockholm, för chefer inom högskoleadministrationen.

September/Oktober

Det nya kvalitetssystemet (del 2), tid och plats ej bestämd, för kvalitetsansvariga eller motsv.

Oktober

5-6: Forum för bibliotekschefer i Stockholm för bibliotekschefer.

9: Forskningsfinansiering för administratörer på Norra Latin, Stockholm, för forskningsadministratörer på central-, fakultets- och institutionsnivå.

20: Jubileumskonferens (tema: utbildning) på Göteborgs universitet för alla intresserade.

21: Förbundsförsamling på Göteborgs universitet för högskoleledningar.

November

Konferens om meritering inom forskning, utbildning och samverkan, tid och plats ej bestämt.

10: Arbetsgivardagen i Stockholm för rektorer och förvaltnings- och personalchefer.

12-13: Högskolornas forum för redovisningsfrågor (HfR), höstkonferens på Nova Park, Kista, för ekonomichefer m.fl.

12: Ledning och styrning på Stockholms universitet för alla intresserade.

18: Ledning och styrning på Göteborgs universitet för alla intresserade.

December

1-2: HR-dagen i Stockholm för HR-personal.

2: Ledning och styrning på Malmö högskola för alla intresserade.

3 (preliminärt): Högskolepedagogik, Stockholm, för högskoledningar och högskolepedagogiskt ansvariga.

Se SUHF:s kalender här


Nytt från SUHF:s kansli

Internationellt om högskolan

En gång i veckan publiceras nyhetsbrevet Internationellt om högskolan.

Läs mer om nyhetsbrevet och hur man prenumererar på det, här

Remissyttranden

Remissyttrandena finns även att hämta här.


Nytt från sektorn

På nya poster

Stefan Bengtsson tillträder under sommaren som rektor för Chalmers tekniska högskola. Han är nu rektor för Malmö högskola.

Peter Högberg tillträder den 1 juli som rektor för Sveriges lantbruksuniversitet. Han är professor i skoglig marklära vid SLU.

Håkan Pihl tillträdde som rektor för Högskolan Kristianstad i mars. Håkan Pihl kommer närmast från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Torbjörn von Schantz tillträdde som rektor på Lunds universitet i januari. Han var tidigare prorektor på Sveriges lantbruksuniversitet.

Eino Örnfeldt tillträdde som högskoledirektör på Försvarshögskolan i februari. Han var tidigare ordförande för organisationskommittén för bildandet av Stockholms konstnärliga högskola innan dess departementsråd på Utbildningsdepartementet.

 

Redaktör: Lars Alberius

Ansvarig utgivare: Marianne Granfelt


Sveriges universitets- och högskoleförbund, Tryckerigatan 8, S-111 28 Stockholm
Tel: +46 (0)8 321388 | Fax: +46 (0)8 329370
Prenumerera |