Ser brevet konstigt ut? Klicka här!
SUHF

Nyhetsbrev från SUHF:s kansli oktober 2014

30 oktober 2014

Innehållsförteckning

SUHF:s beslutande organ

Styrelsen

Styrelsens protokoll finns här.

Förbundsförsamlingen

Vid Förbundsförsamlingen på Handelshögskolan i Stockholm i oktober 2014 beslutades

 • Verksamhetsplan för SUHF 2015. Publiceras inom kort på SUHF:s hemsida.
 • att SUHF ska utge ett internationellt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer att utges från början av januari 2015. Det ska utges under ett år för att sedan utvärderas. Håll utkik på SUHF:s hemsida!

Förbundsförsamlingen beslutade enhälligt att till styrelse för SUHF åren 2015-2016 utse:

 • Helen Dannetun, Linköpings universitet, rektor (ordförande)
 • Anders Söderholm, Mittuniversitetet, rektor (vice ordförande)
 • Björn Broström, Högskolan i Borås, rektor (ledamot)
 • Susanne Kristensson, Lunds universitet, förvaltningschef (ledamot)
 • Maria Lantz, Konstfack, rektor (ledamot)
 • Karin Röding, Mälardalen, rektor (ledamot)
 • Johan Sterte, Luleå tekniska universitet, rektor (ledamot)
 • Astrid Söderberg Widding, Stockholms universitet, rektor (ledamot).

Vid Förbundsförsamlingen på Blekinge tekniska högskola i mars 2014 behandlades bland annat:

 • Utredningarna om dels resurser för utbildning och forskning och dels bildning-utbildning-matchning, se nedan under Publikationer.
 • Utredning om ökad självständighet, se här.
 • En översyn av SUHF:s stadgar rörande kriterier för medlemskap, se de reviderade stadgarna här.

Förbundsförsamlingens protokoll finns här.


Rekommendationer, skrivelser och publikationer

Rekommendationer

Rekommendationer om lokalkostnader vid universitet och högskolor är på gång. Håll utkik på SUHF:s hemsida.

SUHF:s rekommendationer finns att hämta här.

Skrivelser

Skrivelserna finns att hämta här.

Publikationer

- Ställningstaganden

Under våren 2014 har SUHF tagit fram ställningstaganden rörande styr- och resursfördelningssystem och utbildning, bildning och matchning. Ställningstagandena är baserade på  utredningarna:.

- Debattbok

Framtiden börjar nu. Utbildning och forskning i ett framtidsperspektiv, en antologi för dialog om den svenska högskolan 2030 (kontakta kansliet för tryckta exemplar)

- Rapporter

Rapporterna finns även att hämta här.


SUHF:s expertgrupper och arbetsgrupper

SUHF-modellen

Lärosätenas indirekta kostnader, SUHF-statistiken 2014, se här.

Nya arbetsgrupper och projekt

Arbetsgruppen för framtidens lärandemiljöer, se här.

Arbetsgruppen för samarbete mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan, se här.

Expertgruppen för arkiv- och informationsförvaltning. Gruppen startar sitt arbete inom kort.

Programutskott för SUHF:s framtidsaktiviteter, se här.

SUHF:s Afrika-projekt, se här.

Mer om SUHF:s arbetsgrupper finns här.


SUHF-arrangemang

Almedalen 2014

Under Almedalsveckan 2014 genomförde SUHF en heldag med seminarier - Högskolesektorns mötesplats. Seminarierna filmades, se här.

Kommande arrangemang

Forumdagar för bibliotekschefer den 6-7 november 2014

Höstkonferensen har två teman. Den 6/11 fokuserar vi på nationell samverkan mellan UH-biblioteken och KB. Den 7/11 är temat forskningsinformation. I programmet finns också utrymme för aktuella frågeställningar och rapporter.

HfR höstkonferens 2014 den 6-7 november 2014

Ur programmet: Resurser för utbildning och forskning, aktuellt från utbildningsdepartementet, ESV, Statens servicecenter och UKÄ.

SUHF:s arbetsgivardag 2014 den 11 november 2014

För rektorer, förvaltningschefer och personalchefer.

Kompetensförsörjning – en gemensam utmaning den 19 november

Konferensen genomförs för att beskriva Försvarsmaktens nya personalförsörjning och de utmaningar och möjligheter som den innebär. SUHF har varit delaktigt i planering och ansvarar för en workshop där bland annat goda exempel från samarbeten mellan lärosäten och Försvarmakten kommer att lyftas fram.

Utblick och inblick – svensk forskarutbildning i ett internationellt perspektiv den 2 december 2014

Seminarium om svensk forskarutbildning i ett internationellt perspektiv på Uppsala universitet.

SUHF:s konferens om Forskningsfinansiering för administratörer den 5 december 2014

Vilken forskningsfinansieringspolitik har förts de senaste åren och gav den utsatt effekt? Varför infördes och hur fungerar SUHF-modellen? På vilket sätt vill VR och VINNOVA bedöma lärosätets forskning och samverkan? Vad har vi för spelregler vid samarbete med externa parter? Forskningsmedel från USA och EU - är inte det bara krångligt? På Norra Latin, Stockholm.

Dialogseminarium för forskningsfinansiärer och lärosäten den 16 januari 2015

Dialogseminarium för forskningsfinansiärer och lärosäten på Westmanska palatset, Stockholm. Vid seminariet tar vi upp aktuella frågor. Antalet deltagare per lärosäte är begränsat till två (2).

Se SUHF:s kalender här.


Nytt från SUHF:s kansli

Remissyttranden

Remissyttrandena finns även att hämta här.


Nytt från sektorn

På nya poster

Per Bengtsson tillträdde som universitetsdirektör på Karolinska institutet i januari. Han var tidigare administrativ direktör vid universitetsförvaltningen vid samma lärosäte.

Paula Crabtree tillträdde som rektor på Stockholms konstnärliga högskola i april. Hon var tidigare rektor på Konst- och Designhögskolan i Bergen, Norge.

Louise Pålsson tillträdde som universitetsdirektör på Örebro universitet i september. Hon var tidigare biträdande universitetsdirektör vid samma lärosäte.

Björn Sandahl tillrädde som förvaltningschef på Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, i oktober. Han var tidigare förvaltningschef på Södertörns högskola.

Caroline Sjöberg tillträdde som universitetsdirektör på Umeå universitet i juni. Hon var tidigare myndighetschef för Verket för högskoleservice.

Lars Strannegård tillträdde som rektor på Handelshögskolan i Stockholm i juni. Han var tidigare professor i företagsekonomi och prorektor vid samma lärosäte.

Susanne Wallmark tillträdde som förvaltningschef på Malmö högskola i september. Hon var tidigare universitetsdirektör på Örebro universitet.

 

 

Redaktör: Lars Alberius


Sveriges universitets- och högskoleförbund, Tryckerigatan 8, S-111 28 Stockholm
Tel: +46 (0)8 321388 | Fax: +46 (0)8 329370
Prenumerera |