Besök i Helsingfors

december 13, 2012 08:38

SUHF:s kansli har varit på besök hos sin motsvarighet i Finland, UNIFI. Vi träffade tre mycket trevliga och engagerade personer och diskuterade högskolelandskap, politiska förutsättningar och jämförde arbetssätt. Oerhört givande!
 

Det faktum att Finlands universitet är betydligt mer autonoma sedan 2010 och att man i Finland har två organisationer, en för universiteten och en för det som i Finland benämns yrkeshögskolor, ger märkbara skillnader för arbetet.
 

Vi besökte också FINHEEC (Finnish Higher Education Evaluation Council) och lärde oss mycket om det sätt utvärderingarna genomförs och hur de har mottagits och fungerat. Vi imponerades också av det förtroendefulla samarbete som tycks finns mellan denna organisation, ministeriet och lärosätena.
 

Ett finskt julbord hanns också med och det innehöll en hel del nya smakupplevelser.